27/11/2020 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Nàng Thơ trong hội thơ

Tác giả: Phan Cung Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 21:58

 

Ta những tưởng Nàng Thơ toàn sáng trong chung thuỷ
Thực ra ta chưa hiểu hết nỗi nàng:
Nàng cũng nợ áo cơm thế sự
Nợ ngai vàng và tình ái ngổn ngang...
Hội Thơ Xuân 2012

Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Cung Việt » Với Nàng Thơ trong hội thơ