28/05/2022 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư (II)

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2014 15:16

 

Đọc miết không vào, viết chẳng ra
Nhạc gieo, neo chựng dải âm ba
Ngồi thiền mắt dựng như mắt cá
Mở cửa thinh không khép nhập nhoà
2002
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Tương tư (II)