25/10/2021 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tuấn Nghi Công Hồ đình
宿浚儀公湖亭

Tác giả: Dương Tái - 楊載

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2018 11:40

 

Nguyên tác

幾年鄉夢隔江湖,
此日登臨興不孤。
小艇欲行無遠近,
不愁歸醉要人扶。

Phiên âm

Kỷ niên hương mộng cách giang hồ,
Chử nhật đăng lâm hứng bất cô.
Tiểu đĩnh dục hành vô viễn cận,
Bất sầu quy tuý yếu nhân phù.

Dịch nghĩa

Mấy năm mộng quê bị cách trở sông hồ
Hôm nay lên đây hứng rất nhiều
Thuyền nhỏ tuỳ ý đi xa lại đi gần
Chẳng ngại khi say về cần người dìu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mộng quê từ bấy cách hồ sông
Nay đã đến đây thoả hứng lòng
Thuyền nhỏ gần xa tuỳ ý đến
Say về chẳng ngại cạy người nâng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tái » Túc Tuấn Nghi Công Hồ đình