23/10/2021 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 2
步芝仙女史原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 22:06

 

Nguyên tác

不少閨愁君自信,
許多辰譽我羞稱。
如何寫得真心事,
惟有吟豪學少陵。

Phiên âm

Bất thiểu khuê sầu quân tự tín,
Hứa đa thời dự ngã tu xưng.
Như hà tả đắc chân tâm sự,
Duy hữu ngâm hào học Thiếu Lăng[1].

Dịch nghĩa

Nàng hiểu cảnh buồn trong phòng the
Còn ta thì thẹn vì nổi tiếng thơ tài
Làm sao tả được tấm lòng thành của ta
Thôi thì chỉ còn cách ngâm lớn lên thơ của Thiếu Lăng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phòng the nàng hiểu nỗi buồn dâng
Bao chuyện tài danh ta thẹn xưng
Sao tả hết lòng chân thật được
Chỉ còn ngâm mãi điệu Thiếu Lăng
[1] Hiệu của Ðỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 2