03/12/2021 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 3
楊柳枝其三

Tác giả: Hoà Ngưng - 和凝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:58

 

Nguyên tác

鵲橋初就咽銀河,
今夜仙郎自姓和。
不是昔年攀桂樹,
豈能月裏索姮娥。

Phiên âm

Thước kiều sơ tựu yết ngân hà,
Kim dạ tiên lang tự tính Hòa.
Bất thị tích niên phan quế thụ,
Khởi năng nguyệt lý sách Hằng Nga.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khi cầu thước toả ngân hà
Đêm nay người ấy họ Hoà xin thưa
Đâu vì bẻ quế năm xưa
Mà nay lại dám bỡn bừa Hằng Nga.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoà Ngưng » Dương liễu chi kỳ 3