13/04/2021 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân chi Gia Định
送人之嘉定

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 23:46

 

Nguyên tác

薄宦成名晚,
頻年未擬歸。
聞君下東浦,
此地近柴扉。
白社寒郊在,
青雲過客稀。
殷勤進消息,
歲宴委閨幃。

Phiên âm

Bạc hoạn thành danh vãn,
Tần niên vị nghĩ quy.
Văn quân há Đông Phố[1],
Thử địa cận sài phi.
Bạch xã[2] hàn giao tại,
Thanh vân quá khách hy.
Ân cần tiến tiêu tức,
Tuế yến uỷ khuê vi.

Dịch nghĩa

Quan chức thì nhỏ, thành danh cũng muộn
Đã mấy năm nay chưa nghĩ đến việc về thăm nhà
Nay nghe anh đi vào Đông Phố
Đó cũng gần nhà quê tôi
Bạn nghèo ở Bạch xã hãy còn đó
Khách sang qua lại thăm cũng ít
Nhờ anh hỏi thăm tin tức ra sao
Để tôi được an ủi lúc cuối năm còn ở xa chưa về được

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Muộn công danh, chức phận hèn
Bấy lâu chưa được một phen thăm nhà.
Nghe anh Ðông Phố trẩy xa,
Mừng sao chốn ấy cũng là quê tôi!
Bạn nghèo xưa vẫn đông vui,
Chỉ nơi thô lậu ít người ghé thăm.
Nhờ anh tin tức hỏi giùm,
Cho an lòng kẻ bao năm chửa về.
[1] Tên cũ miền Gia Ðịnh.
[2] Nghĩa chỉ làng thơ. Đời Đường, Bạch Cư Dị cùng với bốn vị lão nho kết bạn ở Hương Sơn, thơ rượu cùng vui, gọi là Bạch xã. Ở đây chỉ các bạn nghèo xưa của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Tống nhân chi Gia Định