21/04/2024 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai

Tác giả: Diệp Nhân - 葉茵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 17:37

 

Nguyên tác

霜月相摩漏二更,
書窗伴我一枝橫。
自矜前輩持清白,
妒紫妖紅總後生。

Phiên âm

Sương nguyệt tương ma lậu nhị canh,
Thư song bạn ngã nhất chi hoành.
Tự căng tiền bối trì thanh bạch,
Đố tử yêu hồng tổng hậu sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương nguyệt canh hai chạm lá cành
Cài song một nhánh bạn thư sinh
Tự cho tiền bối lòng thanh bạch
Ghét tía yêu hồng đám hậu sinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Nhân » Mai