05/12/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất châu
失珠

Tác giả: Đạo Hạnh thiền sư - 道行禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 11:07

 

Nguyên tác

日月出岩頭,
人人盡失珠。
富人有駒子,
步行不騎駒。

Phiên âm

Nhật nguyệt xuất nham đầu,
Nhân nhân tận thất châu.
Phú nhân hữu câu tử,
Bộ hành bất kỵ câu.

Dịch nghĩa

Mặt trời rồi mặt trăng kế nhau mọc ở đầu núi,
[Trên cõi đời này], người nào người ấy đều đánh mất hạt ngọc của mình.
Như anh nhà giàu có con ngựa quý,
Lại đi bộ mà không cưỡi ngựa.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Nhật nguyệt ló non đoài,
Người người mất hạt trai.
Như nhà giàu có ngựa,
Bỏ ngựa đi chân hoài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Hạnh thiền sư » Thất châu