28/11/2021 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn dạ
村夜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 20:02

 

Nguyên tác

蕭蕭風色暮,
江頭人不行。
村舂雨外急,
鄰火夜深明。
胡羯何多難,
漁樵寄此生。
中原有兄弟,
萬里正含情。

Phiên âm

Tiêu tiêu phong sắc mộ,
Giang đầu nhân bất hành.
Thôn thung vũ ngoại cấp,
Lân hoả dạ thâm minh.
Hồ, Yết hà đa nạn,
Ngư, tiều ký thử sinh.
Trung Nguyên hữu huynh đệ,
Vạn lý chính hàm tình.

Dịch nghĩa

Buổi tối gió hiu hiu,
Đầu sông không người đi.
Tiếng cối dã gạo trong thôn trong cơn mưa gấp,
Lửa bên hàng xóm đêm khuya càng sáng.
Rợ Hồ Yết sao gây lắm gian nan,
Đời này thôi gửi vào cuộc sống câu cá, kiếm củi.
Trong vùng trung nguyên còn có anh em,
Nơi vạn dặm lúc nào cũng nghĩ đến.

Bản dịch của Phan Ngọc

Chiều đìu hiu sắc gió
Đầu sông người chẳng đi
Cối nước mưa gấp giã
Lửa bếp đêm lập loè
Hồ, Yết gây nạn dữ
Ngư, tiều tạm sống nhờ
Anh em Trung Nguyên cả
Vạn dặm nhớ nhau ghê
(Năm 760)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thôn dạ