18/01/2022 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thọ Tung phúc thần
壽嵩福神

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2014 21:53

 

Nguyên tác

亦為開國一功臣,
黎帝當時是至珍。
初為家貧鄉不重,
後成良將敕封臣。
開荒濟急猶存跡,
族廟鄉祠上沐恩。
屈指黃花四百讚,
香煙詩柷繼傳聞。

Phiên âm

Diệc vi khai quốc nhất công thần,
Lê đế đương thì thị chí trân.
Sở vị gia bần hương bất trọng,
Hậu thành lương tương sắc phong thần.
Khai hoang tế cấp do tồn tích,
Tộc miếu hương từ thượng mộc ân.
Khuất chỉ hoàng hoa tứ bách bán,
Hương yên thi chúc kế truyền vân.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cũng là khai quốc công thần
Đương thời Lê đế nhiều lần ban khen
Lúc đầu nghèo có ai tôn
Sau thành tướng giỏi ơn trên phong thần
Khẩn hoang còn giúp khó bần
Họ thờ, làng cúng đội ân tỏ lời
Bốn trăm năm chục năm rồi
Khói nhang cầu vọng nối đời không quên
Bài thơ ca ngợi Tướng quân Bùi Ngọc Oánh, người có nhiều công lao trong kháng chiến chống Minh và xây dựng quê hương.

Nguồn: Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Thư viện tỉnh Nam Định, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Thọ Tung phúc thần