23/05/2024 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Vân thấu tà dương
點絳唇-雲透斜陽

Tác giả: Tào Tổ - 曹組

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2014 21:30

 

Nguyên tác

雲透斜陽,
半樓紅影明窗戶。
暮山無數,
歸雁愁遠去。

十里平蕪,
花遠重重樹。
空凝佇,
故人何處,
可惜春將暮。

Phiên âm

Vân thấu tà dương,
Bán lâu hồng ảnh minh song hộ.
Mộ sơn vô số,
Quy nhạn sầu viễn khứ.

Thập lý bình vu,
Hoa viễn trùng trùng thụ.
Không ngưng trữ,
Cố nhân hà xứ,
Khả tích xuân tướng mộ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nắng xế xuyên mây
Nửa lầu hồng lên song cửa
Núi chiều trùng điệp
Nhạn buồn tung cánh vỗ

Mười dặm đồng hoang
Mênh mông rừng đổ
Ta đứng ngẩn
Bạn cũ nay đâu
Xuân cũng đang tàn úa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tổ » Điểm giáng thần - Vân thấu tà dương