24/06/2021 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đây như chiếc chuông vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:45

 

- Em đây như chiếc chuông vàng,
Treo đỉnh Hà Nội ba ngàn quân canh.
- Anh đây là lính xứ Thanh,
Ra tỉnh Hà Nội, lên thành thử chuông.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đây như chiếc chuông vàng