06/06/2023 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 78
78

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/06/2011 03:30

 

Nguyên tác

Comrade of the road,
Here are my traveller's greetings to thee.
O Lord of my broken heart, of leave-taking and loss, of the grey silence of the dayfall,
My greetings of the ruined house to thee!
Light of the new-born morning,
Sun of the everlasting day,
My greetings of the undying hope to thee!
My guide,
I am a wayfarer of an endless road,
My greetings of a wanderer to thee.

Bản dịch của Song Tuyết

Bạn đồng hành của con đường,
Đây là lời cầu chúc từ những lữ khách của tôi gửi đến người.
Ôi Chúa tể của nỗi đoạn trường, của biệt ly và mất mát, của nỗi ảm đạm ngày tàn,
Lời cầu chúc từ căn nhà đổ nát hướng về người!
Ánh sáng ban mai,
Mặt trời chiếu trên ngày vĩnh cửu,
Lời cầu chúc từ niềm hy vọng bất diệt hướng về người!
Hỡi người dẫn đường,
Tôi lang thang trên con đường vô tận,
Lời cầu chúc từ kẻ bộ hành này hướng về người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 78