28/05/2024 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ mùa đông là thực

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/03/2021 16:02

 

Đã chiều, mùa đông quạnh
hun hút gió đông về.
Lòng ta nghe tê lạnh,
vắng bạt tin ngoài quê.

Có lẽ nào thế được
dẫu mùa đông đã về!
Bởi lời ai thề ước
đinh ninh vầng trăng quê.

Lẽ nào tin thế được
người ta quên ước thề.
Chỉ mùa đông là thực
trời buồn, mưa lê thê...
Quảng Bình chiều 18-11-1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chỉ mùa đông là thực