03/04/2023 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái phụng trục duy đê
彩鳳逐帷低

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 19/09/2019 02:10

 

Nguyên tác

巧綉雙飛鳳,
朝朝伴下帷。
春花那見照,
暮色已頻欺。
欲卷思君處,
將啼裛淚時。
何年征戍客,
傳語報佳期。

Phiên âm

Xảo tú song phi phụng,
Triêu triêu bạn hạ duy.
Xuân hoa na kiến chiếu,
Mộ sắc dĩ tần khi.
Dục quyển tư quân xứ,
Tương đề ấp lệ thì.
Hà niên chinh thú khách,
Truyền ngữ báo giai kỳ.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khéo thêu đôi phượng cùng bay
Sáng hôm lại sáng cùng ai hạ rèm
Hoa xuân như có chiếu nhìn
Sắc chiều dường đã mấy lần nhạt chăng
Cuốn rèm lại nhớ nơi chàng
Vừa khi mới khóc lệ hàng đầy vơi
Năm nào người lính biên thuỳ
Truyền tin thông báo tới ngày vui chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Thái phụng trục duy đê