25/10/2021 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ta không hận oán, cả khi lòng ta đứt đoạn”
“Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2017 17:53

 

Nguyên tác

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor’nes Lieb! ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang’, die dir am Herzen frißt,
Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist.

Bản dịch của Chu Thu Phương

Ta không hận oán, cả khi lòng ta đứt đoạn
Ôi người yêun vĩnh viễn lìa xa! Ta không hận oán
Dù em bừng sáng trong ánh kim cương rạng rỡ
Trái tim phủ bóng đêm của em, không một tia sáng tỏ

Ta đã biết từ lâu. Trong mơ ta thấy em
Và thấy đêm tối ngự trị trái tim em
Và thấy rắn độc quấn tim em cắn xé
Ta thấy, em yêu, em cực khổ thế nào
Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Ta không hận oán, cả khi lòng ta đứt đoạn”