23/10/2021 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ kỳ 3 (Vật sắc tuế tương yến)
雨其三(物色歲將晏)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 19:01

 

Nguyên tác

物色歲將晏,
天隅人未歸。
朔風鳴淅淅,
寒雨下霏霏。
多病久加飯,
衰容新授衣。
時危覺凋喪,
故舊短書稀。

Phiên âm

Vật sắc tuế tương yến,
Thiên ngu nhân vị quy.
Sóc phong minh tích tích,
Hàn vũ há phi phi.
Đa bệnh cửu gia phạn,
Suy dung tân thụ y.
Thì nguy giác điêu táng,
Cố cựu đoản thư hi.

Dịch nghĩa

Cảnh vật thấy rõ là vào cuối năm.
Nơi chân trời, người chưa trở về.
Gió bấc rít vù vù,
Mưa lạnh rơi tách tách.
Lắm bệnh nên lo tẩm bổ lâu rồi,
Vẻ phờ phạc có áo mới.
Lúc gian nguy mới biết sự tàn úa,
Những bạn cũ, cái thư ngắn cũng ít được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cảnh vật gần cuối năm,
Chân trời người còn ở.
Rít rít, gió bấc vang,
Mù mù, mưa lạnh đổ.
Lắm bệnh lâu thêm ăn.
Sắc tàn mới có áo.
Lúc nguy hiểu điêu tàn,
Bạn cũ thư chẳng có.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ kỳ 3 (Vật sắc tuế tương yến)