17/06/2024 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Tống Hữu Chi đệ quy Phù Lương
菩薩蠻-送祐之弟歸浮梁

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2015 17:20

 

Nguyên tác

無情最是江頭柳,
長條折儘還依舊。
木葉下平湖,
雁來書有無。
雁無書尚可,
妙語憑誰和。
風雨斷腸時,
小山生桂枝。

Phiên âm

Vô tình tối thị giang đầu liễu,
Trường điều chiết tận hoàn y cựu.
Mộc diệp há bình hồ,
Nhạn lai thư hữu vô.
Nhạn vô thư thượng khả,
Diệu ngữ bằng thuỳ hoạ.
Phong vũ đoạn trường thì,
Tiểu sơn sinh quế chi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bên sông cây liễu thật vô tình
Bẻ trụi cành rồi lại mọc nhanh
Lá mơn man mặt nước
Nhạn về vắng thư xanh
Nhạn vắng thư đành chịu
Thơ vắng bạn sao đành
Gió mưa tuy sầu não
Đồi non quê trổ cành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Bồ tát man - Tống Hữu Chi đệ quy Phù Lương