16/10/2021 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 10
題扇其十

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:11

 

Nguyên tác

南樓方辱暑,
火夏日如年。
卻愛掌中物,
能參造化權。

Phiên âm

Nam lâu phương nhục thử,
Hoả hạ nhật như niên.
Khước ái chưởng trung vật,
Năng tham tạo hoá quyền.

Dịch nghĩa

Lầu nam đang buổi nóng dữ,
Ngày hè, nắng như lửa, tưởng dài tựa năm.
Yêu thay cái quạt tay cầm,
Lại có thể góp phần vào với quyền năng của tạo hoá.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Lầu nam đang buổi nồng oi,
Ngày hè nắng lửa ngỡ dài tựa năm.
Yêu thay cái quạt tay cầm,
Nhỏ nhoi mà cũng góp phần hoá công.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 10