29/03/2023 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cáo tật thị chúng
告疾示眾

Tác giả: Mãn Giác thiền sư - 滿覺禪師

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2005 18:46

 

Nguyên tác

春去百花落,
春到百花開。
事逐眼前過,
老從頭上來。
莫謂春殘花落盡,
庭前昨夜一枝梅。

Phiên âm

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Dịch nghĩa

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa nở.
Việc đời theo nhau ruổi qua trước mắt,
Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu.
Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết,
Đêm qua, một cành mai đã nở trước sân.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Xuân qua, trăm hoa rụng,
Xuân tới, trăm hoa cười.
Trước mắt, việc đi mãi,
Trên đầu, già đến rồi.
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một nhành mai.
Tiêu đề do Lê Quý Đôn thêm trong Toàn Việt thi lục.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mãn Giác thiền sư » Cáo tật thị chúng