08/12/2022 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời không luôn là như thế
It may not always be so

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/09/2021 18:02

 

Nguyên tác

It may not always be so; and i say
that if your lips, which i have loved, should touch
another’s, and your dear strong fingers clutch
his heart, as mine in time not far away;
if on another’s face your sweet hair lay
in such a silence as i know, or such
great writhing words as, uttering overmuch,
stand helplessly before the spirit at bay;

if this should be, i say if this should be —
you of my heart, send me a little word;
that i may go unto him, and take his hands,
saying, Accept all happiness from me.
Then shall i turn my face, and hear one bird
sing terribly afar in the lost lands.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh cho; đời không luôn là như thế
nếu môi em, anh yêu, mới chạm vào
của người khác, mà tay em cấu cào
tim anh ấy, như của anh vừa mới;
nếu mặt người khác em đùa tóc rối
chỉ lặng câm anh biết, phải vậy thôi
từ ngữ quặn đau thốt đã nhiều rồi,
trước linh cữu anh cũng đành bất khả;

điều xảy ra, anh cho là nên cả-
bạn lòng ơi, xin nhắn nhủ đôi lời;
để anh gặp người kia, nắm tay thôi,
rằng, Hãy nhận từ anh niềm hạnh phúc.
Rồi, quay gót thấy con chim đang hót
quá bàng hoàng trên mảnh đất lìa xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Đời không luôn là như thế