28/11/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm trung thừa uổng giá kiến quá
嚴中丞枉駕見過

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 22:05

 

Nguyên tác

元戎小隊出郊坰,
問柳尋花到野亭。
川合東西瞻使節,
地分南北任流萍。
扁舟不獨如張翰,
白帽還應似管寧。
寂寞江天雲霧裏,
何人道有少微星。

Phiên âm

Nguyên nhung tiểu đội xuất giao quynh,
Vấn liễu tầm hoa đáo dã đình.
Xuyên hợp đông tây chiêm sứ tiết,
Địa phân nam bắc nhậm lưu bình.
Biển chu bất độc như Trương Hãn[1],
Bạch mạo hoàn ưng tự Quản Ninh[2].
Tịch mịch giang thiên vân vụ lý,
Hà nhân đạo hữu Thiếu Vi tinh.

Dịch nghĩa

Đoàn tuỳ tùng của quan đi ra khỏi tỉnh lị,
Hỏi liễu, tìm hoa mới tới cái nóc nhà nơi quê.
Sông hợp từ đông vào tây, dưới quyền cai quản,
Đất chia nam bắc mặc cho bèo trôi.
Thuyền nhỏ không đơn bóng như Trương Hãn,
Mũ trắng giống y Quản Ninh.
Im lìm trong cảnh trời sông, mây khói,
Ai là người nói có sao Thiếu Vi?

Bản dịch của Nhượng Tống

Tìm hoa hỏi liễu tới nhà tranh
Đội nhỏ Nguyên Nhung cất khỏi thành
Đất họp đông tây xem rộng lớn
Bèo trôi nam bắc mặc lênh đênh
Thuyền con chẳng những như Trương Hãn
Mũ lụa xem còn giống Quản Ninh
Vắng vẻ trời sông mây khói toả
Ai rằng trong có bóng Văn tinh?
(Năm 762)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Hạ Tuần đời Tấn đậu thuyền ở Xương Môn, ngồi gảy đàn, Trương Hãn nghe tiếng sang chơi nói chuyện biết là người tài, liền mời sang thuyền mình mời về kinh.
[2] Người cuối đời Hán, không chịu làm quan, ở nhà thường đội mũ lụa đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nghiêm trung thừa uổng giá kiến quá