17/10/2021 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấm toả
禁鎖

Tác giả: Hồng Tuân - 洪遵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 00:54

 

Nguyên tác

禁門深鎖寂無嘩,
濃墨淋灕兩相麻。
唱徹五更天未曉,
一墀月浸紫薇花。

Phiên âm

Cấm môn thâm toả tịch vô hoa,
Nùng mặc lâm ly lưỡng tướng ma.
Xướng triệt ngũ canh thiên vị hiểu,
Nhất trì nguyệt tẩm tử vi hoa.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cửa thành khoá kỹ lặng tờ
Vài ba ánh mực giấy vua còn ngời
Hết canh năm chưa sáng trời
Hoa tường vi ánh trăng soi trập trùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Tuân » Cấm toả