28/10/2021 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều lữ thứ

Tác giả: Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 19:23

 

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn[1].
Gác mái, ngư ông[2] về viễn phố[3],
Gõ sừng, mục tử[4] lại cô thôn[5].
Ngàn mai[6] gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu[7] sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài[8], người lữ thứ[9],
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn[10]?
Có bản chép tiêu đề là Cảnh chiều hôm, Chiều hôm nhớ nhà.

Nguồn:
1. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Có bản in là “trống dồn”.
[2] Ông lão câu cá, đánh cá.
[3] Nơi bến xa.
[4] Đứa trẻ chăn trâu.
[5] Xóm lẻ trơ trọi.
[6] Rừng mai. Ngàn nghĩa là rừng, như trong “xuống bể lên ngàn”. Ngô Tất Tố giảng là đường xá, e không đúng.
[7] Đường đi có trồng liễu ở hai bên.
[8] Phòng trang điểm của phụ nữ, đây dùng chỉ người ở nhà chờ đợi. Có bản chép “Chương Đài”, không hợp.
[9] Người ở quán trọ, dùng chỉ người đi xa không ở nhà.
[10] Lạnh và ấm, cũng như hàn huyên, chỉ việc hai người gặp nhau hỏi trời ấm lạnh thế nào, thường dùng với nghĩa tâm sự, kể lể, hỏi han.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bà huyện Thanh Quan » Buổi chiều lữ thứ