06/07/2020 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều lữ thứ

Tác giả: Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 19:23

 

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài[1], người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
Có bản chép tiêu đề là Cảnh chiều hôm, Chiều hôm nhớ nhà.

Nguồn:
1. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Có bản chép “Chương Đài”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bà huyện Thanh Quan » Buổi chiều lữ thứ