24/06/2024 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu đề An Lạc tự kỳ 3
留題安樂寺其三

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 09:54

 

Nguyên tác

古柏蒼松伴翠樓,
艷談名世有名流。
卜居此地非無意,
茅土相鄰內贊侯。

Phiên âm

Cổ bách thương tùng bạn thuý lâu,
Diễm đàm danh thế hữu danh lưu.
Bốc cư thử địa phi vô ý,
Mao thổ tương lân Nội tán hầu.

Dịch nghĩa

Cây bách lớn, tùng xanh mọc cạnh bên ngôi lầu xanh đẹp
Có người nổi tiếng dòng dõi con nhà danh giá
Đến sống ở chốn nầy không phải là không có dụng ý
Đất vườn nhà cửa gần lăng mộ của Nội tán hầu

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tùng bách rờn xanh một cảnh lầu
Tiếng dòng danh giá đã từ lâu
Nơi đây đã cố đem lòng chọn
Gần đất lăng quan Nội tán hầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lưu đề An Lạc tự kỳ 3