22/10/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng hát trên đê

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/04/2009 05:14

 

Thương chồng, em phải thay chồng
Thay chồng đi đắp đê công suốt ngày.
Suốt ngày em lội dưới lầy
Lùa bùn vác đất đắp dày đường cao
Bụng em không hạt cơm nào
Củ chuối em đào, ăn với hổng[1] xanh.
Trời ơi! Mưa gió còn hành
Áo chiếu tan tành, em rét buốt xương!
Thầy cai ông xếp không thương
Ròi bò còn vụt còn tương lên đầu!
Chem cha ba đứa đánh phu
Choa đói choa rét, bay thù gì choa?
Bay coi Tây Nhật là cha
Sướng chi bay hại nước nhà bà con?
Liệu hồn bỏ thói du côn
Bằng không đòn lại trả đòn cho coi!
Mùa đông 1944

Nguồn:
1. Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959
2. Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003
[1] Quả đu đủ (tiếng Thanh Hoá).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Tiếng hát trên đê