22/03/2023 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh...

Tác giả: Trần Nhương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2007 17:04

 

Có người chết sụt sùi bao số báo
Thế mà Anh chẳng được một vuông con!
Ai đó sợ Anh đang gom cơn bão
Mà người ta như một mụn cây non...

Thôi chẳng chấp, Ức Trai còn oan nghiệt
Nhưng đời sau vẫn vằng vằng sao Khuê
Thân không bại mà danh không liệt
Anh như vừa trận mạc trở về kia...
Rút trong tập thơ Gió bát ngát đồng rừng của Trần Nhương, NXB Hội Nhà Văn, 2003.

Nguồn: Báo Văn nghệ, Hội nhà văn, ngày 1/7/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhương » Anh...