28/03/2023 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyên thảo
萱草

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 11:25

 

Nguyên tác

人心與草不相同,
安有樹萱憂自釋。
若言憂及此能忘,
用是人心為物易。

Phiên âm

Nhân tâm dữ thảo bất tương đồng,
An hữu thụ huyên ưu tự thích.
Nhược ngôn ưu cập thử năng vong,
Dụng thị nhân tâm vi vật dịch.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ hoa khác với lòng người
Trồng vong ưu thảo quên đời rối răn
Buồn lo đến cách gì ngăn
Tình thay việc đổi bởi chăng lòng mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Huyên thảo