28/05/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 12
12

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/02/2011 23:20

 

Nguyên tác

Hold thy faith firm, my heart, the day will dawn.
The seed of promise is deep in the soil, it will sprout.
Sleep, like a bud, will open its heart to the light, and the silence will find its voice.
The day is near when thy burden will become thy gift, and thy sufferings will light up thy path.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy giữ niềm tin vững bền của người, trái tim của tôi ơi, bình minh sẽ rạng.
Hạt giống của niềm hy vọng đã vùi sâu trong đất, nó sẽ đâm chồi.
Hãy ngủ yên, giống như nụ hoa, sẽ mở nhuỵ hương của nó ra ngoài ánh sáng, và sự lặng trầm sẽ tìm được giọng nói của mình.
Ngày ở rất gần khi gánh nặng của người trở thành quà tặng của người, và sự đau khổ của người sẽ bừng sáng lối nhỏ người qua.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 12