31/01/2023 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm tạ từ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 19:39

 

Đêm nay trăng xẻ đôi rồi
Anh về nơi ấy em ngồi mắt đau
Sao nào nói chuyện tình sầu
Yêu thời chinh chiến bạc màu thời gian
Lẽ nào trong chốn dương trần
Chiến tranh ly loạn số phần chia ly.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đêm tạ từ