17/10/2021 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói với anh

Tác giả: Vũ Thanh Hoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 04:48

 

Cuộc đời em là hằng hà nông nổi
Là bến neo của tập hợp sai lầm
Là tổng số của ngàn lần xin lỗi
Là tận cùng của dãy số âm

Một lần nữa, em mong anh hãy nhận
« Xin lỗi anh » lời ấy dẫu muộn mằn
Hương nén thơ có  về theo cát bụi
Linh hồn em cũng không nói : ăn năn
30.10.2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thanh Hoa » Nói với anh