22/01/2022 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 09
賞菊其九

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:46

 

Nguyên tác

新紅綽約白參差,
一點芳心肯向誰。
別有此中眞意在,
清風明月舊相知。

Phiên âm

Tân hồng xước ước bạch sâm si,
Nhất điểm phương tâm khẳng hướng thuỳ.
Biệt hữu thử trung chân ý tại,
Thanh phong minh nguyệt cựu tương tri.

Dịch nghĩa

Hồng mới ẻo lả, trắng so le,
Một chút lòng thơm chịu hướng theo ai.
Riêng có trong này tồn tại chân ý,
Gió mát trăng trong bạn quen biết cũ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hồng tươi lả lướt, trắng so le,
Một mảnh lòng thơm nẻo hướng về.
Còn có trong này chân ý ấy,
Trăng thanh gió mát bạn tương tri.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 09