17/06/2024 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tương Dương thành
登襄陽城

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 13:24

 

Nguyên tác

旅客三秋至,
層城四望開。
楚山橫地出,
漢水接天回。
冠蓋非新里,
章華即舊臺。
習池風景異,
舊路滿塵埃。

Phiên âm

Lữ khách tam thu[1] chí,
Tằng thành tứ vọng khai.
Sở sơn[2] hoành địa xuất,
Hán thuỷ[3] tiếp thiên hồi.
Quan Cái[4] phi tân lý,
Chương Hoa[5] tức cựu đài.
Tập Trì[6] phong cảnh dị,
Cựu lộ mãn trần ai.

Dịch nghĩa

Lữ khách tới đây tháng chín,
Lên lầu thành ngắm cảnh bốn phía.
Núi Sở kéo dài trên mặt đất,
Sông Hán từ chân trời chảy tới.
Quan Cái không phải làng mới lạ gì,
Đài Chương Hoa dựng từ thời xa xưa.
Ao Tập Trì có phong cảnh mới lạ,
Nhưng đường đi vẫn như xưa, bụi mù trời.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách du tới nơi đây tháng chín
Lên lầu thành ngắm nghía bốn phương
Sở non dài ngót dặm trường
Từ trời sông Hán dài đương chảy vào
Làng Quan Cái từ lâu khoa cử
Đài Chương Hoa dựng thuở xa xưa
Ao Tập Trì, cảnh vẫn ưa
Duy con đường cũ bụi mù khó coi
Tương Dương là tên châu quận xưa, nay là huyện Tương Phàn, tỉnh Hồ Bắc.

[1] Là tháng thứ ba của mùa thu, tức tháng 9 cuối thu.
[2] Nay là núi Vọng Sở, trong địa phận Tương Phàn.
[3] Tên sông phát nguyên từ núi Phiên Trủng, huyện Ninh Khương, tỉnh Thiểm Tây, chảy hướng đông nam qua Tương Phàn rồi nhập vào Trường Giang tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
[4] Tên làng trong Tương Phàn. Làng này sinh ra nhiều người đậu cao ra làm quan to.
[5] Tên đài do Sở Linh Vương thời Xuân Thu dựng.
[6] Một thắng cảnh của Tương Phàn do quan thị trung Tập Uất đời Hán cho đào ao nuôi cá, trong ao thả sen, bờ ao trồng trúc, tới đời Đường vẫn còn được ái mộ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Đăng Tương Dương thành