21/05/2022 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 09
茶陵竹枝歌其九

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 13:37

 

Nguyên tác

渚蘭汀芷不勝春,
極浦遙山豈解顰。
誰在長安褷花柳,
山中閒煞採芳人。

Phiên âm

Chử lan đinh chỉ bất thăng xuân,
Cực phổ diêu sơn khởi giải tần.
Thuỳ tại Trường An sỉ hoa liễu,
Sơn trung nhàn sát thái phương nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân rực rỡ hơn cỏ sông lan bãi
Hết cau mày bến vắng núi xa xôi
Chốn Trường An ai ngắm bông tơ liễu
Chết nhàn người hái hoa quả núi đồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 09