02/12/2022 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường số Một
Дорога номер один

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2018 08:19

 

Nguyên tác

Грубей, чем любая дерюга,
прочней буйволиных спин
ведёт на Сайгон дорога -
дорога номер один.

Ничьи не блистают наряды,
не видно вздыхающих пар,
а в кузовах едут снаряды,
прикрытые ветками пальм.

Дорога похожа на сводку
о шрамах и рамах земли.
Здесь надо шептать во всю глотку,
чтоб тайны до слуха дошли.

Дорога устала от бойни,
оглохла она от стрельбы.
В обочины вбитые бомбы -
её верстовые столбы.

Дорогу бомбить не отвыкли,
но дух у дороги не слаб.
Воронки - как формы отливки
крестьянских соломенных шляп.

Здесь жижа челомкает жижу,
невесело ямы острят,
но эта дорога мне ближе,
чем фрачный асфальт автострад.

Булонского леса аллеи,
баюкая сытых коней,
глядят на неё - не жалея,
а втайне завидуя ей.

Расправиться с нею попробуй!
Особой полны красоты
искромсанные со злобой,
но сросшиеся мосты.

А то, что здесь пули-дурёхи
и столько предательских мин,
лишь признак, что ты на дороге -
дороге номер один.

Путей у поэзии много
среди и вершин, и долин,
но есть у неё дорога -
дорога номер один.

В поэзии есть и тропинки,
где мирные шляпки опят.
Там, правда, бывают дробинки,
но всё-таки так не бомбят.

Тебя, Маяковский, любили,
но с ханжеством чистеньких бонн
насмешками подло бомбили -
ещё до игольчатых бомб.

Но всё-таки не искривилась
дорога твоя под огнём.
На каждую несправедливость
ведёт она, как на Сайгон.

И я, твой наследник далёкий,
хотел бы до поздних седин
остаться поэтом дороги -
дороги помер один.

Bản dịch của Tế Hanh

Cứng hơn vải may buồm
Chắc hơn tấm lưng trâu
Con đường vào Sài Gòn
Là con đường số Một

Không thấy người mặc đẹp
Không thấy đôi nhân tình
Chỉ thấy xe đạn pháo
Dưới tàn lá cây xanh

Giống như một bản tin
Ghi vết thương còn đó
Ở đây tuy nói nhỏ
Mà để lắm người nghe

Đường mệt vì nhiều bom
Điếc vì nghe súng nổ
Những mảnh bom cắm sâu
Như những mốc cây số

Bọn giặc còn ném bom
Nhưng con đường vững mạnh
Hố bom làm cái khuôn
Đúc mũ, nón nông dân

Những cục bùn dính lại
Chỗ lõm đùa không vui
Nhưng tôi thấy gần tôi
Hơn những đường bóng nhựa

Con đường rừng Boulogne
Ru bước chân ngựa mập
Nhìn con đường số Một
Với tất cả ghét ghen

Giặc muốn đường đầu hàng
Nhưng những cầu phá nát
Bây giờ đứng dậy rồi
Với bao nhiêu vẻ đẹp

Thấy dấu đạn ngu si
Hay dấu bom ngu ngốc
Bạn sẽ biết đang đi
Trên con đường số Một

Trong thơ có nhiều đường
Đi qua núi qua đồng
Nhưng chỉ có một đường
Là con đường số Một

Trong thơ nhiều đường nhỏ
Lượn giữa rừng hoa êm
Có viên đạn bắn chim
Nhưng không có bom ném

Ông Mai-a kính yêu
Bọn quý phái giả dối
Nện ông bằng giễu đùa
Ác hơn bom kim khí

Nhưng con đường của ông
Vẫn không hề quay lại
Tiến thẳng vào chính giữa
Như đường vào Sài Gòn

Tôi, trò nhỏ của ông
Cho đến khi bạc tóc
Vẫn muốn đi con đường
Là con đường số Một
1971, Vĩnh Linh
Nguồn: Việt Nam hồn tôi (thơ thế giới chống Mỹ với Việt Nam), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » Con đường số Một