16/01/2021 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng lão tướng
贈老將

Tác giả: Hoàng Phủ Tăng - 皇甫曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 15:30

 

Nguyên tác

白草黃雲塞上秋,
曾隨驃騎出并州。
轆轤劍折虯髯白,
轉戰功多獨不侯。

Phiên âm

Bạch thảo hoàng vân tái thượng thu,
Tằng tuỳ phiêu kỵ xuất Tinh châu[1].
Lộc lô[2] kiếm chiết cầu nhiêm bạch,
Chuyển chiến công đa độc bất hầu.

Dịch nghĩa

Một ngày thu, có cỏ khô trắng và mây vàng, nơi quan ải,
Ông đã theo chủ tướng xuất thành Tinh châu.
Kiếm lộc lô gãy, râu quai hàm trắng xoá,
Công nhiều vậy, mà khi chuyển lên, một tước hầu cũng không.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một ngày thu mây vàng cỏ trắng
Xuất thành Tinh ông đánh quân thù
Bảo kiếm gãy, râu hàm lu
Công nhiều như vậy, tước chưa được hầu
[1] Nay ở phía nam huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây.
[2] Tên một thứ bảo kiếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Tăng » Tặng lão tướng