16/07/2024 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một chiều

Tác giả: Hồ Hoàng Đông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bình Minh vào 22/07/2023 14:26

 

Một chiều không còn nữa tôi
Ảo ảnh bao năm
Đã tắt rồi
Tỉnh mộng
Tôi trả cho tam thế
Cuộc lữ sau cùng áng mây trôi.

Chiều nay
Đừng tìm nữa tôi
Bóng cũ, hình xưa, nay muôn nơi
Là hoa, là lá hay rơm cỏ
Đạp, dẫm người đời chẳng bận vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Hoàng Đông » Một chiều