11/08/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiệp Hạ tạp vịnh
鄴下雜詠

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 11:13

 

Nguyên tác

一賦何曾敵兩京,
也知土木費經營。
濁漳確是無情物,
流盡繁華只此聲。

Phiên âm

“Nhất phú[1]” hà tằng địch “Lưỡng kinh[2]”,
Khả tri thổ mộc phí kinh dinh.
Trọc Chương[3] xác thị võ tình vật,
Lưu tận phồn hoa chỉ thử thanh.

Dịch nghĩa

Bài “Nhất phú” sao bằng bài “Lưỡng kinh phú”
Cũng biết việc thổ mộc gây nhiều uổng phí
Dòng Trọc Dương rõ ràng là vô tình
Trôi hết phồn hoa chỉ là tiếng nước sông này

Bản dịch của Lê Xuân Khải

“Lưỡng kinh phú”, “Nhất phú” sao tày
Thổ mộc phí hao đã dựng xây
Là thứ vô tình Chương đục ấy
Phồn hoa trôi hết, tiếng sông này
Nghiệp là đô thành của Nguỵ Tào thời Tam Quốc, dấu cũ nay ở gần huyện Lâm Chương, Hà Bắc.

[1] Chỉ bài Tam đô phú của Tả Tư đời Tấn, làm chia riêng ra ba đô thành: Nguỵ, Thục, Ngô.
[2] Chỉ Lưỡng kinh phú của Trương Hành đời Đông Hán.
[3] Chương thuỷ, chia thành Thanh Chương thuỷ và Trọc Chương thuỷ. Thanh Chương thuỷ nhập vào Trọc Chương thuỷ ở Vũ An, hợp lưu chảy qua đất Nghiệp đô trước đây. Trọc là đục, thanh là trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Nghiệp Hạ tạp vịnh