17/10/2021 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc bi ca thời hậu chiến

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/07/2009 23:59

 

Trút hận thù lên đầu bạn hữu,
Nã đạn vào ngôi nhà sáng đèn,
Đốt cháy khu vườn sum suê cây trái,
Nơi chúng ta nô đùa, bắt bướm…
Gọi tên nhau đầy căm hận:
— Kẻ phản bội... Tên chỉ điểm...
Khúc bi ca thời hậu chiến vang lên rền rĩ
Đoạn phim câm chiếu mãi lên chiếc phông nền đời sống

Những hố thẳm cách ngăn
Nuốt chửng mọi người
Chẳng phải là loài thú bị săn đuổi
Chất độc ngấm dần
Vào cơ thể chết lần mòn

Trang sách cuối cùng lịch sử khép lại
Bầy chữ đen lổn nhổn
Lũ lượt kéo nhau đi diễu hành
Hành hương tìm sự thật...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Khúc bi ca thời hậu chiến