12/08/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệp sắt ca
挾瑟歌

Tác giả: Nguỵ Thu - 魏收

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2010 20:26

 

Nguyên tác

春風宛轉入曲房,
兼送小苑百花香。
白馬金鞍去未返,
紅妝玉箸下成行。

Phiên âm

Xuân phong uyển chuyển nhập khúc phòng,
Kiêm tống tiểu uyển bách hoa hương.
Bạch mã kim yên khứ vị phản,
Hồng trang ngọc trợ há thành hàng.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Gió xuân uyển chuyển vào phòng sâu
Mang cả hương thơm từ vườn sau
Ngựa trắng yên vàng đi chửa lại
Hồng nhan thương nhớ lệ tuôn mau
Nhạc phủ thi tập chép đề mục là Hiệp sắt ca, có nơi chép là Hiệp cầm ca 挾琴歌.
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Thu » Hiệp sắt ca