06/06/2023 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết mình đã già

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/03/2021 06:53

 

Cháu ghé sát tận tai:
ông ơi, ông lại nhà!
Nghe trẻ thơ chào hỏi,
mới biết mình đã già.
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Biết mình đã già