05/12/2020 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưỡng trung thu tuyệt cú kỳ 2
兩中秋絕句其二

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:36

 

Nguyên tác

兩逢重九尉佗城,
蜑叟相從倒酒瓶。
十二年來均寂寞,
此心南北兩冥冥。

Phiên âm

Lưỡng phùng trùng cửu Uý Đà thành,
Đản tẩu tương tòng đảo tửu bình.
Thập nhị niên lai quân tịch mịch,
Thử tâm nam bắc lưỡng minh minh.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Thành Đà hai lần trùng cửu
Già Man cùng đến nghiêng bình
Quạnh hiu mười hai năm đã
Xa xôi nam bắc vô minh
Tô Triệt bị đày tại Long Xuyên hơn 12 năm, lần đầu gặp nhuận trùng cửu năm Kỷ Mão 1099, lần thứ hai gặp nhuận trung thu năm Canh Dần 1110. Xem thêm bài "Nhuận cửu nguyệt trùng cửu dữ phụ lão tiểu ẩm tứ tuyệt".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Lưỡng trung thu tuyệt cú kỳ 2