10/12/2022 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Định đề của một tình yêu

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/07/2020 16:50

 

Định đề Euclid còn đây
Nên tình hai ngã đường dài song song
Nên chi những sớm mai hồng
Nghe con chim hót mà lòng hoang vu!

Tình yêu phát khởi từ đâu...
Bao năm ánh sáng gặp nhau trong đời?
Ngỡ như tiền kiếp xa xôi
Đã yêu nên mới luân hồi đến đây...

Cớ sao trời vẫn đoạ đày?
Gặp nhau chi để ngày dài xa nhau
Lỡ tay cởi áo lụa đào
Cho da bạch nguyệt lấm vào cuồng lưu...

Xin đời hai chữ “vô ưu”
Định đề Euclid nếu như vẫn còn
Anh về tìm dấu môi hôn
Giữa vùng vô cực may còn gặp nhau...
11.7.18

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Định đề của một tình yêu