05/08/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 52

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:13

 

Làm người chen chúc nhọc đua hơi,
Chẳng khác nhân sinh ở gửi[1] chơi.
Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoát,
Áng phồn hoa sá lại phai.
Hoa càng tươi tốt thời hoa rữa,
Nước chứa cho đầy ắt nước vơi.
Mới biết doanh hư[2] là có số,
Ai từng dời được đạo trời?
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 15 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Di câu “Sinh ký tử quy” (sống là gửi, chết là trở về).
[2] Đầy đủ và trống rỗng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 52