29/05/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca vũ
歌舞

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 14:18

 

Nguyên tác

秦中歲雲暮,
大雪滿皇州。
雪中退朝者,
朱紫盡公侯。
貴有風雲興,
富無饑寒憂。
所營唯第宅,
所務在追遊。
朱輪車馬客,
紅燭歌舞樓。
歡酣促密坐,
醉暖脫重裘。
秋官為主人,
廷尉居上頭。
日中為樂飲,
夜半不能休。
豈知閿鄉獄,
中有凍死囚。

Phiên âm

Tần Trung tuế vãn mộ,
Đại tuyết mãn Hoàng châu.
Tuyết trung thoái triều giả,
Chu tử tận công hầu.
Quý hữu phong tuyết hứng,
Phú vô cơ hàn ưu.
Sở doanh duy đệ trạch,
Sở vụ tại truy du.
Chu môn xa mã khách,
Hồng chúc ca vũ lâu.
Hoan hàm xúc mật toạ,
Túy noãn thoát trùng cừu.
Thu quan[1] vi chủ nhân,
Đình uý[2] cư thượng đầu.
Nhật trung vi lạc ẩm,
Dạ bán bất năng hưu.
Khởi tri Văn Hương ngục[3],
Trung hữu đống tử tù.

Dịch nghĩa

Đất Tần Trung năm hầu hết
Khắp Kinh đô mưa tuyết lớn
Trong đám tuyết, những người tan chầu về
Áo đỏ áo tía toàn là các vị công hầu
Đối với người sang, càng có gió tuyết càng có hứng
Đối với người giàu, họ có lo gì phải đói rét
Họ chỉ mưu toan xây dựng lâu đài
Chỉ chăm lo đua đòi giong chơi
(Thế rồi) nơi cửa son khách đến đầy ngựa xe
Ánh đuốc đỏ rực lầu ca múa
Vui đùa, say sưa ngồi sát bên nhau
Hơi men nực, cởi liền mấy lớp áo cừu
Cụ Thu quan làm chủ tọa
Quan Đình úy ngồi ghế trên
Cuộc vui bắt đầu từ giữa trưa
Đến tận nửa đêm vẫn chưa tan
Há biết rằng trong ngục Văn Hương
Có những người tù đang chết rét!

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đất Tần năm sắp hết
Kinh đô tuyết lớn rơi
Lui chầu về trong tuyết
Toàn quan áo tía thôi
Phú quý không lo rét
Gió tuyết lại càng vui
Chỉ lo xây phủ đệ
Chỉ nghĩ chuyện chơi bời
Cửa son xe ngựa đỗ
Ca lâu ánh đuốc soi
Vui say ngồi san sát
Rượu nực cởi áo ngoài
Thu quan làm chủ tọa
Đình úy ghế trên ngồi
Suốt trưa ngày yến tiệc
Nửa đêm rồi chưa ngơi
Ngục Văn Hương nào biết
Chết rét đã bao người!
[1] Quan bộ Hình.
[2] Chức quan coi hình ngục.
[3] Nhà tù ở huyện Văn Hương, nay thuộc tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ca vũ