27/09/2022 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tuất đông thập nhất nguyệt thập nhất nhật đáp Song Cử tiên sinh chiêu ẩm thư
甲戌冬十一月十一日答雙舉先生招飲書

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 01:00

 

Nguyên tác

叔埜閒情只舊杯,
傀俄不至玉山頹。
倘非陶令看花去,
安得龐生惠酒來。
骨瘦尚誇三徑菊,
香寒又吐一枝梅。
果逢倜儻人相問,
風雨交愁且漫催。

Phiên âm

Thúc Dã nhàn tình chỉ cựu bôi,
Khôi nga[1] bất chí ngọc sơn đồi[2].
Thảng phi Ðào lệnh[3] khan hoa khứ,
An đắc Bàng sinh[4] huệ tửu lai.
Cốt sấu thượng khoa tam kính[5] cúc,
Hương hàn hựu thổ nhất chi mai.
Quả phùng thích thảng nhân tương vấn,
Phong vũ giao sầu thả mạn thôi.

Dịch nghĩa

Thúc Giạ khi nhàn hạ cũng uống vài ly
Vẫn tỉnh không đến nỗi say tuý luý
Nếu ông Ðào không thường đi xem hoa
Thì làm sao có được Bàng Sinh đem rượu đến
Xương cốt đã gầy còm lại gắng xem vài luống cúc
Trời mát lạnh mà đợi xem cành mai mới nở
Nếu được gặp kẻ phong lưu thì hãy hỏi xem
Sao mưa gió u sầu cứ dai dẳng thế này

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cũng thường nâng chén lúc nhàn vui
Thúc Giạ quen say cứ uống chơi
Học thói Ðào ông hoa thưởng ngắm
Mong tình Bàng lão rượu đưa mời
Ốm còm cứ vẫn chăm vườn cúc
Lạnh ngắt mãi còn đợi nụ mai
Gặp kẻ phong lưu tâm sự hỏi
Sầu đông mưa gió nỗi đầy vơi
[1] To lớn, chiễm chệ, tỉnh táo.
[2] Lấy ý trong câu "ngọc sơn đồi hỹ" 玉山頹矣, chỉ người uống rượu say mèm.
[3] Ðào Uyên Minh, nhà thơ điền viên nổi tiếng đời Tấn.
[4] tức Bàng Ðức Công 龐德公, người ở Tương Dương, Nam Quận. Thứ sử Kinh Châu họ Lưu nhiều lần đến mời ra làm quan, nhưng không chịu. Sau cùng vợ vào sống ẩn dật trên núi Lộc Môn. Bài "Dạ quy Lộc Môn ca" 夜歸鹿門歌 của Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然:
Lộc Môn nguyệt chiếu khai yên thụ,
Hốt đáo Bàng công thê ẩn xứ.
Nham phi tùng kính trường tịch liêu,
Duy hữu u nhân độc lai khứ.
鹿門月照開煙樹
忽到龐公棲隱處
岩扉松徑長寂寥
唯有幽人獨來去
(Lộc Môn trăng toả mông lung
Thoắt đi đã tới làng ngài Bàng Công
Quạnh hiu bóng núi đường tùng
Tới lui chỉ thấy sơn ông mấy người)

[5] Chỉ cảnh sống ẩn dật điền viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tuất đông thập nhất nguyệt thập nhất nhật đáp Song Cử tiên sinh chiêu ẩm thư