06/12/2021 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ
除夜

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 04:25

 

Nguyên tác

萬里江湖憔悴身,
冬冬街鼓不饒人。
只愁一夜梅花老,
看到天明付與春。

Phiên âm

Vạn lý giang hồ tiều tuỵ thân,
Đông đông nhai cổ bất nhiêu nhân.
Chỉ sầu nhất dạ mai hoa lão,
Khán đáo thiên minh phó dữ xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vạn dặm giang hồ khổ tấm thân
Người đâu không thấy, trống tuần thành
Buồn bởi qua đêm hoa mai úa
Thức ngắm nhìn cho đến sáng xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Trừ dạ