28/01/2022 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong manh

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 02/08/2010 09:41

 

Làng thưa vắng những bóng cau
Lùi xa nhà mái gianh màu bâng khuâng.
Tường xây thay dậu cúc tần
Sáng không cơm nắm ủ lần lá khô.

Mẹ vẫn quen thức giấc trưa
Nhớ năm đồng bãi đang mùa làm thâu.
Trăng khuya đỏng đảnh Thị Màu
Nắng sương tóc mẹ ngả màu ca dao.

Đêm nằm ai nhớ đếm sao
Ao thu nhạt nét hanh hao cuối mùa.
Người xưa lạc lối bây giờ
Ngỡ thành cổ tích bến chờ đò sang.

Mong manh dưới gốc đa làng
Sân đình ai hẹn xốn xang đến giờ?
08/08/1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Mong manh