08/10/2022 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp công đường (Như nhất phương châm xử thế)
貼公堂 (如一方針處世)

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 04:51

 

Nguyên tác

平居無以異人,
得意每留餘地。

Phiên âm

Bình cư vô dĩ dị nhân,
Đắc ý mỗi lưu dư địa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bình thường không sống khác người,
Đắc ý còn chừa khoảng cách.
Nguồn: Phạm Thận Duật, cuộc đời và tác phẩm (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Thiếp công đường (Như nhất phương châm xử thế)