15/06/2024 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ đi cộng vào

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 15/10/2021 22:57

 

Trừ củi đi, trừ lửa đi, trừ tro đi… còn trọng lượng của khói
Đấy là tính toán khôn ngoan, tài tình của một nhà triết học thời Kant
Còn cộng cuộc đời anh vào, cộng cuộc đời con vào, cộng đam mê vào, cộng khắc khoải vào, cộng gần gũi vào, cộng chia xa vào, cộng mồ hôi vào… là trọng lượng tình yêu, anh dành cho em đấy
Có cách nào bắc lên được thì cân?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Trừ đi cộng vào